Az alapítvány székhelye: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 12. szám
Az alapítvány létrehozója: Borsi József vállalkozó
Az alapítvány számlaszáma: 68200059-10000551

Az alapítvány célja:

- a 3-7 éves gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése,
- az óvodába járó gyermekek zökkenőmentes iskolára való előkészítése,
- a teljes gyermeki személyiség fejlesztése,
- az életre való felkészítés,
- differenciált fejlesztéssel az egyéni képességek fejlesztése,
- testi fejlődésük elősegítése, egészséges életmódra nevelés,
- a tehetséggondozás, a felzárkóztatás lehetőségének megteremtése,
- új, magas színvonalú szemléltető és képességfejlesztő eszközök beszerzése,
- az óvodában dolgozó óvodapedagógusok szakmai képzésének és továbbképzésének elősegítése, tanulmányutak szervezése, finanszírozása.
- olyan pályázatok meghirdetése, amelyek magas színvonalú pályamunkák, tanulmányok, cikkek, előadások készítését és tartását segítik elő,
- minden olyan tevékenységben való közreműködés, amely segíti az óvónők eredményes, magas szintű oktató-nevelő munkáját a gyermekek fejlődése és egészséges életmódra nevelése érdekében.