accamera 1

 

Nagy Szent Bazil Rendi Nővérek, valamint Máriapócs Város Önkormányzat, Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kötött az „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című ÉAOP-2009-5.1.1/D kódszámú pályázat benyújtására. Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő – testülete, mint konzorciumi vezető által, az Észak - Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatot, az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága, 2013. május 16-án kelt levelében, bruttó 430.077.914,- Ft, összegű, vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte. Az elfogadott elszámolható összköltség: bruttó 514.536.470,- Ft.

 

Az Önkormányzati beruházások költsége:

Elszámolható költség: bruttó: 434.606.528, – Ft.

Vissza nem térítendő támogatás: bruttó: 362.137.463, – Ft.

Saját forrás: bruttó: 72.469.065, – Ft.

 

A Nagy Szent Bazil Rendi Nővérek beruházás költsége:

Elszámolható költség: bruttó:  79.929.942, – Ft.

Vissza nem térítendő támogatás: bruttó: 67.940.451, – Ft,

Saját forrás: bruttó: 11.989.491, – Ft.

 

Látványterv videó itt...

 

 

A beruházás elszámolható költsége tartalmazza az engedélyes és kiviteli tervek, koncepciós terv, IVS, EATT, ATT, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, könyvvizsgálat, nyilvánosság, Soft tevékenység, projektmenedzsment, és az építés költségét.

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő - testülete az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, vállalkozási szerződést kötött a RózsaÉp Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Tünde u. 12. sz.) a kivitelezési munkák elvégzésére. A beruházás megkezdésének időpontja 2013. július 19., jelenleg a munkaterület előkészítését végzi a kivitelező. A kiviteli munkák befejezési határideje 2014. október 1., a projekt teljes befejezési időpontja 2015. május 31.

 

A kivitelezési munkák a jelenlegi Egészségügyi Központ átalakításával, és bővítésével, valamint a belső udvarán, új kulturális központ építésével kezdődik. A Polgármesteri és Járási Hivatal átköltözését követően, elbontásra kerül a jelenlegi Polgármesteri Hivatal, a Házasságkötő épületének kivételével.

 

Az Általános Iskola külső homlokzat felújítása 2014. június 15-én kezdődik, befejezési határidő, 2014. augusztus 29.

Az Egészségügyi Központ átalakítását megelőzi az új fogorvosi rendelő, valamint védőnői körzet kialakítása, az Idősek Otthonában, a jelenleg Kistérségi Támogató Szolgálat által használt épületrészben. A Képviselő – testület döntésének megfelelően a Kistérségi Támogató Szolgálat átköltözött Máriapócs Kossuth tér 1 sz. alá. A házasságkötő épületében részükre a Polgárőrség irodája,kisebbségi iroda, valamint a tanácskozó terem került átadásra.

 

 

Máriapócs Város Önkormányzat beruházásai:

 

 

Általános Iskola:

külső homlokzat felújítása két ütemben kerül megvalósításra, a pályázat részeként az első ütem valósul meg, elkészül az utcafronti déli homlokzat, megszüntetésre kerül az üvegportál, valamint az üvegtető, és hagyományos ácsolt fa tetőszerkezet kerül kialakításra, oly módon, hogy a jelenleg fedett előtér területe az aulához csatlakozik, és megépül egy új szélfogó.

Felújításra kerül a keleti homlokzat, a belső udvari homlokzat, a tornaterem déli homlokzata kivételével. A homlokzat külső hőszigetelést, új homlokzati vakolatot kap, valamint a külső homlokzati nyílászárók is kicserélésre kerülnek. Az iskola belső funkcióiban, helyiségeiben változás nem történik.

 accamera 25

 

Egészségügyi Központ:

a meglévő Egészségügyi Központ átalakításával kerül kialakításra a Polgármesteri Hivatal, valamint a Városi Könyvtár. Az épület teljes külső homlokzata, héjazata, valamint nyílászárói felújításra, illetve cserére kerülnek. A főbejárattól balra, az épület keleti oldalán a járási hivatal részeként kormányablak kerül kialakításra. Az épület nyugati szárnyában gyámügyi iroda, szociális iroda, adóügyi iroda kerül kialakításra.

A jelenlegi vizesblokk helyén, mozgáskorlátozott mosdó kerül kialakításra. A jelenleg szolgálati lakásként funkcionáló épületrészben kerül kialakításra a polgármesteri, a jegyzői, és alpolgármesteri iroda, hozzá kapcsolódik majd közvetlenül egy tárgyaló, valamint egy teakonyha.

A jelenleg második szolgálati lakás, kazánház és garázsként működő épületrészben kerül kialakításra a Városi Könyvtár, amely egy internet teremből, egy könyvtárból, vizesblokkból, mozgáskorlátozott mosdóból, valamint az épület déli oldalán bővítéssel kialakításra kerül egy 53 m2-es olvasóterem helyiség. A szolgálati lakások emeleti részén egy telefonközpont, egy szerver helyiség, építésügyi, pénzügyi, költségvetési, ügyvitel és szervezési iroda, 2 irattár, 1 tanácskozóterem, 1 teakonyha, és takarítószer raktár-helyiségek alakulnak.

 accamera 7

 

Kulturális Központ:

Az Egészségügyi Központ (26/1 hrsz-ú ingatlan) udvari részén kerül kialakításra új építésű Kulturális Központ. Az épületen belül egy 174 m2-es nagyterem 3 iroda, 1 irattár, 1 teakonyha, 1 öltöző, 1 büfé, 1 előcsarnok, ruhatár, valamint szociális blokk kerül kialakításra, mozgáskorlátozott WC-vel együtt. A megtervezett épület lehetővé teszi a későbbiekben a tetőtér beépítését, melyet az épületben az északi oldalon lévő lépcsőházon keresztül lehet majd megközelíteni.

 

 

A kisléptékű piac, elárusító pavilon és parkolók kialakítása, térburkolás:

Az elbontásra kerülő Polgármesteri Hivatal helyén 30 db személygépkocsi parkoló kerül kialakításra, a szükséges szerviz utakkal, mozgáskorlátozott parkolóval. Az új Polgármesteri Hivatal és a Kegytemplom kerítése közötti terület déli részén kisléptékű piac valósul meg a szükséges kiszolgáló helyiségekkel (WC, mozgáskorlátozott WC, raktárhelyiségekkel), 69,60 m2 területű fedett árusító térrel. A piac a parkoló szerviz útjáról közelíthető meg. A jelenlegi házasságkötő épület előtti részen épül 2 db elárusító pavilon, 12-12 m2 alapterülettel.

 

Az épületek és a parkoló körül, valamint környezetükben térkő burkolat készül, a burkolat nélküli területek parkosítása megtörténik a pályázat részeként.

 

 

Nagy Szent Bazil Rendi Nővérek beruházása:

nvrek

 

A Nagy Szent Bazil Rendi Nővérek az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően vállalkozási szerződést kötöttek az Asztla Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Pacsirta u. 12. sz.) a kivitelezési munkák elvégzésére. A beruházás megkezdésének időpontja 2013. július 28., a kivitelezési munkák megkezdődtek, a beruházás tervezett befejezési határideje 2013. november 30.

 

A beruházás részeként elkészül a rendház épületének teljes homlokzat felújítása, hőszigetelése, nyílászárók cseréje, tetőhéjazat cseréje, az északi oldalon az épületek akadálymentesítését szolgáló 1000 kg teherbírású lift kerül megépítésre. Megújul az épület közvetlen környezete, a meglévő burkolt felületek térburkolása, parkosítása, valamint akadálymentes parkoló kerül kialakításra.

 

 

Papp Bertalan

 

polgármester