MÁRIAPÓCS RENDŐRŐRS

 

A Máriapócsi Rendőrőrs szervezetileg a Nyírbátori Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály alárendeltségébe tartozik. Működését 1994. május 01-jén kezdte meg Máriapócs, Báthory u. 27. szám alatt, az egykori Tsz. iroda épületében. A rendőrőrs létrehozása Máriapócs város akkori polgármestere, Palóczy Lajosné kezdeményezésére, a környező települések (Pócspetri, Kisléta, Ófehértó, Nyírgyulaj, Kállósemjén) polgármesterei és a görög katolikus egyház összefogásával valósult meg.

A rendőrőrs 8 fő hivatásos állományú és 3 fő közalkalmazotti létszámmal kezdte meg működését. Őrsparancsnoki feladatok ellátására az akkor még a Rendőrtiszti Főiskola rendészeti szakán tanulmányait folytató Kánya Zoltán r. főtörzszászlóst nevezték ki, majd magasabb beosztásba történő kinevezése miatt 2002. január 16-tól a vezetést Kusnyér László r. őrnagy látta el. Kusnyér László nyugállományba vonulását követően, 2006 decemberétől a Máriapócsi Rendőrőrs irányítását Varga Zsolt r. hadnagy végzi.

Varga Zsolt r. százados rendőri pályafutását - a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola elvégzését követően - a Máriapócsi Rendőrőrsön kezdte 1997. július 01-től járőrként. 2002-től körzeti megbízotti, később nyomozói, jelenleg őrsparancsnoki feladatokat lát el. 2006. évben a Rendőrtiszti Főiskolán sikeres államvizsgát tett.

A rendőrőrs illetékessége az alakuláskori 6 település helyett jelenleg 5 településre terjed ki 181,91 km2-en, 12.068 fő lakossal. (Szervezeti átalakítás miatt Kisléta község 2000.06.01-től a Nyírbátori Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály, Körzeti Megbízotti Alosztályához tartozik.)

A rendőrőrs munkatársai feladataikat jó szinten végzik. Napi feladatellátásuk mellett több rendezvény biztosításában is részt vesznek, melyek közül a legtöbbet a Nemzeti Kegyhely ranggal rendelkező Máriapócs városban végzik az egyházi búcsúk biztosítása - éves szinten kb. 15 alkalom - alkalmával. Ezek közül is kiemelkedő az augusztus és a szeptember hónapban tartandó nagyboldogasszony- és kisboldogasszony napi búcsúk biztosítása, melyeken alkalmanként közel 35 ezer zarándok vesz részt. A búcsúk biztosításakor a társszervek mellett segítséget nyújtanak a rendőrőrshöz tartozó településeken működő máriapócsi, ófehértói, kállósemjéni valamint a nyírgyulaji polgárőr szövetségek tagjai is.

A rendezvények biztosításában - ugyancsak Máriapócson - említést érdemel az A.M.G. RabócsiRing Rally-cross  pályán éves szinten megtartásra kerülő több nemzetközi szintű verseny, ahol esetenként tízezer látogató is megjelenik.

Jelenleg a rendőrőrs állományába tartozó személyek névsora, és rendfokozata:

Varga Zsolt r. százados - őrsparancsnok

Miklós László r. főtörzszászlós - körzeti megbízott

Tündik János r. törzszászlós - körzeti megbízott

Tóth István r. zászlós - körzeti megbízott

Jánvári Károly r. főtörzsőrmester - körzeti megbízott

Tóth János r.- törzsőrmester - körzeti megbízott

Rácz Elek r. törzszászlós - járőrvezető

Krasznai Gábor r. őrmester - járőr

Prosniák Patrícia r. őrmester - járőr