latnivalok_image025

Elérhetőség: 

4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.

Levelezési cím: 
Római Katolikus Plébánia Hivatal 
H - 4327 Pócspetri, Iskola u. 21.
Tel/fax: (42) 385-729


Templomlátogatás előzetes bejelentése:  
Plébánia Hivatal Pócspetri, (42) 385-729
Csekk Mihályné, Máriapócs, Báthory út 38., (42) 385-147 

A Máriapócsi római katolikus templom (a kistemplom) a Város legrégibb műemlék épülete. Gótikus eredetű, sokszögű záródással ellátott keletelt téglatemplom. Gótikus eredetre utalnak a szentély támpilllérei, déli csúcsíves ablakai, valamint a torony nyugati elfalazott ablakai, amelyek kialakítása 14. szd. Első felére vall.
A templom hajójának déli falán található az un. Köpenyes Mária freskótöredék a XV. szd-ból: főpapok, királyok, férfiak, nők, gyermekek folyamodnak Máriához. Ez a töredékeiben is megható kép beszédes bizonysága a máriapócsi nép ősi Mária tiszteletének.
A templom új, liturgikus terének liturgikus felszerelését az 1980-as években Kocsis József tervei alapján városunk kiváló fafaragó mestere: Juhász Mihály készítette el. 

A templom hajójának déli falán található vászonra festett, 150x94 cm-es Madonna-kegykép, latin idézetekkel, barokk keretben, olajkép. A szentély diadalívén egy 74x55 cm-es olajfestmény látható: Mária a szentekkel.

A toronyban két harang lakik: 1845-ben öntött 80 kg-os, 1925-ben öntött 40 kg-os.

A hófehér templombelső a Szűzanya szeplőtelen tisztaságát sugallja.

A templom külső felújítása 1990-ben, a Szentatya máriapócsi látogatása előtt történt.


"Téged dicsér az ég, és Téged áld a föld! Neked hoz virágot a róna és a völgy! Hófehér Mária, Szeplőtelen Anya! Égi tisztaságnak tündöklő csillaga!"

/Népének/ 

 

A római katolikus templom védőszentje: Szeplőtelen Szűz Mária

Templom búcsú ünnepe: december 8.

A legutóbbi népszámlálás szerint: a máriapócsi római katolikus hívek létszáma: 643.


Nyitva tartás, Istentiszteletek: 

Szentmisék idején: 
Vasárnap és ünnepeken: délelőtt 9.15-kor
Péntek délután: 3.00 órakor (nyáron 4.00-kor)
Előzetes bejelentésre bármikor megtekinthető a templom. (Nyáron, napközben a ráccsal elzárt főajtón át is megtekinthető a templom.)

A 13. századtól kezdve Pócsot római katolikus faluként tartják számon, mert lakói pápai tizedet fizettek. A római katolikus templomot valószínűleg András fia, Bereck a báthori uradalom megalapítója építette. A római katolikus lakosság a reformáció idején kálvinista hitre tért át, így 1537-1767-ig a templom is a kálvinistáké volt.

 

Az 1740-1806 között készített parókiális összeírások alapján ősi alapítású magyar parókiák voltak: Balsa, Búj, Bököny, Érpatak, Kenézlő, Kótaj, Nagykálló, Nyírbakta, Nyírkarász, Nyíregyháza, Nyírgyulaj, Nyírmada, Nyírpazony, Nyírtass, Petneháza, Pócspetri, Szabolcsbáka, Tímár, Tornyospálca, Újfehértó, és részben magyar eredetű ősi alapítású Máriapócs.


 A máriapócsi Római katolikus egyházközösség

Már 1326-28-ból található feljegyzés István pócsi papról, aki Csanád egri püspök helynöke volt. 1332-ben a pápai tizedjegyzék szerint a pócsi Monumenta Vaticana feljegyzése alapján Máriapócsnak plébániája és vámja volt. A lakosság valószínűleg az 1500-as évek vége felé áttért református birtokukba került. Egy ideig a templom hajóját a reformátusok, a szentélyt pedig a katolikusok használták istentiszteleti célra. 1766-ban Eszterházi püspök Károly kimutatta , hogy a templom eredetileg katolikus volt, ezért visszaadták a katolikusoknak. A romos templomo a XIV században épült, gótikus eredetű egyhajós, sokszögű záródással ellátott keletelt téglatemplom, amelyet a szeplőtelen Szűz Mária tiszteletére szenteltek Máriapócs legrégibb műemléke. A város középkori település magvát ez a templom jelölte ki. A templom gótikus eredetét igazolják a szentély támpillérei, és a 2010-ben végzett kutatások, amikor előkerültek a befalazott kis ablakok.

 A templom belsejében, a hajó északi falán a vakolat alatt megtalálták az u. n. Köpenyes Máriát képét: amelyen két karját oltalomra kitáró Szűz Máriánál védelmet találnak főpapok, királyok és hívek. A kép a 15. század első évtizedeiben készülhetett. A hajó déli falán látható a vászonra festett 50*94 cm-es barokk Madonna kép, alján latin szentírási idézetekkel.

Ezek a képek igazolják, hogy Máriapócson mindig eleven tisztelete volt Szűz Máriának.

 A templom jelenlegi liturgikus tér kialakítását Kasa László plébános idejében Kocsis József egri építész tervei alapján az 1980-as években végezték. A szentély oltárát és bútorzatát városunk híres fafaragó mestere, Juhász Mihály készítette: szembemiséző oltárt, az ambóval és a papi székekkel.

Az orgonát 1927-ben Cseh István egri orgonaépítő készítette. A toronyban két harang lakik: az 1845-ben öntött 80 kg-os és az 1925-ben öntött 40 kg-os.

1990-ben II. János Pál Pápa máriapócsi látogatása előtt a templomot kívülről tataroztuk, tetőzete új, műemlék palát kapott, új ablakokat állítottunk be, és rézcsatornával láttuk el az épületet. Belül a templomot fehérre meszeltük.

 A templomkert 1910-ben téglaalapon vaskerítéssel vették körül, és oszlopaink fülkéjébe akasztották a Keresztút 14 stációját, hogy a bucsura jövő hívek végezhessék a Keresztuti ájtatosságot.

A templom minden vasárnap ¼ 10-kor van szentmise.

A máriapócsi római katolikus hívek a pócspetri plébániához tartoznak. A hétköznapi szentmisék idejét mindig kihirdetik.

Az egyház közöségnek tulajdonában lévő harangozói lakás helyére épült a mai általános iskola. Pótlásra az egyházközség megvette a templom szentélyével szemben lévő telket Bábor Mihálynétól. Ott épült fel az egyházközösség háza egy lakással. A kertben pedig most készült el a schőnstadti Családok Egyesülete által készített Házaspárok útja. Ennek 15 állomása van, a házasélet fontosabb feladataira emlékezteti azokat, akik elmélkedve végigjárják ezt az utat.

A házaspárok útjának állomásai: állomásai: 

 1. Egymásra találunk - életre szólóan
 2. Az otthonunk a mi birodalmunk,
 3. Életet adunk, életet kapunk.
 4. A szeretet fájhat,
 5. A nehézségek által növekszünk,
 6. Erős gyermekeket nevelünk,
 7. Másokkal együtt erősebbek vagyunk,
 8. Az emberélet útjának a felén,
 9. Küldetésünk van,
 10. Hűek maradunk,
 11. Elengedjük gyermekeinket,
 12. Együtt az időseinkkel,
 13. Megöregszünk, aratunk,
 14. Mindennek értelme van,
 15. Hálát adunk. Megpihenünk.

 Az egyik állomásról a másikra énekelve megyünk át, közben elmélkedünk, hogy a családi élet még boldogabb legyen minden család számára, hiszen életünk nagyobbik része a családban telik el.

Boldog család, boldog ember, boldog haza, boldog keresztény! A családok évében ezt adja meg minden családnak a jó Isten.

Ehhez segít a Házaspárok útjának végig járása. Mindenkit, aki boldogabb családban szeretne élni, várjuk szeretettel.

A hirdetőtáblán megtalálható templomunk istentiszteleti rendje és a Házaspárok útjának rendje.