Máriapócs Települési Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


A magyarországi ruszinok őshonosak a Kárpát - medencében. Sorsuk szinte teljes egészében azonos a magyarságéval. A ruszin az egyetlen Kárpát - medencei nép, amely sosem fordult szembe a magyarsággal, hanem mind a Rákóczi mind a Kossuth neve által fémjelzett szabadságharcban együtt harcolt a közös gazdasági és nemzeti érdekekért.
A pócsi ruszinok gyökereit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy pócsi ruszinokról 1666-ból olvashatunk először, majd II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc leverése után, a fejedelem hű ruszinjai közül többen Pócson telepedtek le. Egy 1720-as vármegyei összeírás tiszta ruszin közösségnek jelzi a falut. 1920-ig a határok lezárásáig állandó népi, kulturális és társadalmi kapcsolat volt a ruszin területekkel.
 Máriapócs Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzata 2006. október 16.-án alakult meg.
Az alakuló ülésen a települési kisebbségi önkormányzat testülete a tagjai közül társadalmi megbízású elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízású elnökhelyettest választott. 

A 2019. október 13. napján választást követően az alábbiak szerint alakult a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat:

Elnök: Ruszinkó Jánosné

Elnök-helyettes: Komiszár János

Képviselő: Borsi Sándorné

A ruszin közösség ülésein, közmeghallgatásain is bárki részt vehet, és az aktivitásával jelezheti, hogy tagja kíván lenni ennek a közösségnek.
A Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal Máriapócs gazdagodott, egy új kisebbségi közösséggel, amely azóta hatékonyan részt vesz a város társadalmi életében, rendezvényein, véleményt formál a település fejlődését érintő kérdésekben.
A ruszin hagyományok, gazdag kultúrájának megmutatásával is igyekeznek új és üde színfolt lenni Máriapócs, és a térség kulturális életében.