Cím
Új Polgármesteri Hivatal és Kulturális Központ bútorzatvásárlásáról
Hétvégi és ünnepnapi ambuláns ügyeleti ellátásról
Köztéri kutak üzemeltetésének 2015. január 1-től, 2015. április 30-ig történő szüneteltetése
Kapin István kegyhelyigazgató kérelme köztéri kút megszüntetésére
Mezőőri őrszolgálat visszaállításáról
Máriapócs város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve
A közszolgálati tisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2015. évi célok megfogalmazásáról
Dr. Spisák Béla ügyvéd felmondó leveléről
Az Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért Társulási Megállapodás módosításáról
Máriapócs Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Máriapócs Települési Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Máriapócs Város Önkormányzat Együttműködési Megállapodása
Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonában lévő kül- és belterületi valamint zártkerti ingatlanokról
Az Önkormányzat tulajdonát képező Máriapócs 34/2 hrsz-ú Nyírbélteki Takarékszövetkezet tulajdonát képező ingatlanon lévő köztéri wc bontásáról
Esztári László 4325 Kisléta Petőfi út 3/A sz. alatti vállalkozó közszolgáltatási szerződés felmondása a Máriapócs Város Önkormányzat valamint Pócspetri Község Önkormányzat közigazgatási területére megkötött települési folyékony hulladék...
Máriapócs Arany János utca horgásztó felhasználási hely szerződés nélküli energiavételezés ügye
„Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú beruházás többletmunkáihoz valamint 2015. évi pénzügyi elszámoláshoz szükséges önerő jóváhagyása
Dr. Hajdu Szabolcs fogorvos burkolatjavítási kérelméről
Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonában lévő köztemető üzemeltetéséről
Máriapócs Város Önkormányzat a 2014. évi gyermekétkeztetés támogatása jogcímen a támogatások igénylésének megalapozottságára irányuló helyszíni ellenőrzéséről
Előterjesztés „OviSzolga” egyéni fejlődés nyomonkövető rendszer megvásárlásához
A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda kormányhivatali helyszíni ellenőrzésről
A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda MÁK helyszíni ellenőrzésről
Máriapócs Város Önkormányzat és Közös Hivatalában az adatszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, beszámoló készítésre vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről
Máriapócs Város Önkormányzat és Közös Hivatalában a készpénzkezelésre vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről
Máriapócs Város Önkormányzata és Közös Hivatalában a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi belső ellenőrzési terve
Az Állami Számvevőszék jelentése Máriapócs Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzés utóellenőrzése alapján készült intézkedési-terv elfogadására és jóváhagyására
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
2 000 Ft értékű karácsonyi élelmiszercsomagról
A közmeghallgatás előkészítése, időpontjának és napirendjének meghatározása
Máriapócs Város Önkormányzat 2015. évi kistérségi startmunka mintaprogramok előzetes igényfelmérése
A szociális tűzifa vásárlására beérkezett árajánlatokról
Vízdíjszámlázással és szemétszállítási díj beszedéssel kapcsolatos egyeztetésről
Észak-Kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Máriapócsi Polgárőrség részére téli gumiabroncs vásárlására támogatás biztosítása
Tájékoztató a települési adó bevezetésének lehetőségéről Máriapócs Város Önkormányzat illetékességi területén
A Kistérségi betegirányító rendszerről (Nauticom)
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testület képviseletére megbízás adása Polyák Tibor alpolgármester részére Papp Bertalan polgármester akadályoztatása esetén
A Sz-Sz-B Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásba Tag delegálása
Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda Házirendjének módosításához egyetértés kérése
Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015-ös nevelési év munkatervének véleményezése
Tájékoztató a 2014. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás felhasználásáról
Művelődési Ház és Városi Könyvtár szakmai és pénzügyi beszámolója a 2014. évi tevékenységről
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014.(XI.12.) rendelet-tervezete a szociális célú tűzifa juttatásáról
Bizottságok megválasztása, és a bizottságok külső tagjainak megválasztása
Képviselők és a bizottsági-tagok tiszteletdíjának megállapítása
Alpolgármester illetményének megállapítása
Az alpolgármester megválasztása
Alpolgármester megválasztásának előkészítése, Szavazatszámláló Bizottság létrehozásáról
A polgármester illetményének megállapítása
Máriapócs Város Helyi Választási Bizottság beszámolója a választás lebonyolításáról, a választás eredményének ismertetéséről
Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottsági póttag megválasztásáról
„Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú beruházás többletmunka I. számú részajánlatának (kormányablak), többletmunka II. számú részajánlatának (vegyestüzelésű kazán)...
„Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú beruházás I. számú részajánlatának, többletmunka I. számú részajánlatának (kormányablak), többletmunka II. számú részajánlatának...
A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről
Az Erdőbirtokosok Szövetkezete által felajánlott dücskő lakosság részére történő biztosítás feltételeinek meghatározása
A Nyidoter Kft-ben fennálló tagsági jogviszony fenntartásáról
Parkíroztatási feladatokban való részvételről, a beszedett díjtételek felosztásáról
MÁV Zrt-vel megkötött támogatási szerződés felmondása
A Nyidoter Kft-ben fennálló tagsági jogviszony fenntartásáról
A 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását biztosító szerződés jóváhagyásáról
A mezőgazdasági projekt keretében – utófinanszírozás miatt – egytengelyes pótkocsi beszerzésének megelőlegezése
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt és az önkormányzat közötti megbízási szerződés alapján a település vagyonértékelési és pótlási terv készítésére vonatkozó ajánlattételi felhívás jóváhagyása
A Máriapócsi Labdarúgó Sportklub anyagi támogatás iránti kérelme
A Máriapócsi Települési Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat részére az „Egészséges életmód és természetvédő tábor” – Máriapócson elnevezésű pályázat megvalósításához nyújtandó önkormányzati kölcsönről
Napközi Otthonos Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése
Máriapócs Város Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda szakmai és pénzügyi beszámolója a 2014/2015. tanévre való felkészülés
A Máriapócsi Rendőrőrs beszámolója a 2013. évi tevékenységről
Fizikoterápia beindításáról
A Máriapócsi Labdarúgó Sportklub anyagi támogatás iránti kérelme
A Rebrei Sportegyesület anyagi támogatás iránti kérelme
Tóth Árpád máriapócsi lakos kérelme elárusítóhely létesítéséhez
Máriapócsi Horgász Egyesület kérelme haszonbérleti szerződés módosítására
Napközi Otthonos Óvoda festési munkáira beérkezett árajánlatokról
Máriapócs Város Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyás
Kérelem VIII. Horgásztábor sikeres lebonyolításárhoz
Pócsi Csodák Tornya Máriapócs, Pápa tér, 490/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon történő megépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadás
Máriapócsért Alapítvány részére nyújtandó önkormányzati kölcsönről
Szociális nyári étkeztetés biztosítására Szolgáltatási szerződés-tervezetről
Máriapócs Város Önkormányzat vagyon-felelősségbiztosítására - az Optimális Biztosítási Portfolió Kft által nyújtott – teljes verseny kiértékelése, Biztosító kiválasztása
Máriapócs belterületi utcáinak járda aszfaltozására érkezett ajánlatokról
A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat kérelme a GRY-989 forgalmi rendszámú Nissan Vanette Cargo 2.3D típusú személygépjármű tulajdonjogának átadására
A Ravatalozó épületének felújítására érkezett árajánlatokról
A Máriapócsi Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatás iránti kérelme
Máriapócs Város Önkormányzat vagyon-felelősségbiztosítására- az Optimális Biztosítási Portfolió Kft által nyújtott – teljes verseny kiértékelése, biztosító kiválasztása
Önkormányzati Társulás az Észak-Alföldi Régió Ivóvíz- Minőségének Javításáért Társulási Megállapodás módosítása
Máriapócs Város Önkormányzatánál, intézményeinél és Közös Hivatalában a 2013. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzéséről
Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi tevékenységről
Közmunkaprogrammal kapcsolatos ismeretlen bejelentés
Tájékoztató az IVS beruházás folyamatban lévő munkálatairól
A 210 hrsz-ú ingatlan a Máriapócsi Labdarúgó Sport Klub részére történő bérbe és használatba adásáról
A Máriapócsi Labdarúgó Sport Klub rekortán sportpálya pályázatának tudomásul vételéről
A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda 2014/2015-ös nevelési évre történő beiratkozás időpontjának kitűzéséről
Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda továbbképzési programjáról
Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
A kápolna felújítására vonatkozó teendőkről
A Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról
Máriapócs Város Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyása
A 2014. évi könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséről
Képviselő-testületnek - a MÁV Zrt-vel kötendő támogatási szerződése
A TRV Zrt. bérleti üzemeltetési szerződés 2. számú módosításának elfogadása