Cím
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság Bérleti-üzemeltetési szerződés kiegészítés
Az „ÁCS TANYA” közterületként történő nyilvántartásba vételéről
Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Egyebek: Dr. Hajdu Szabolcs fogorvos részére a fogászati rendelő használatára vonatkozó bérleti díj megállapításáról
Egyebek: Máriapócs településen található közkifolyók ideiglenes szüneteltetésére irányuló javaslat
Egyebek: Máriapócs Város Önkormányzat hozzájárulása Jevcsák Szilvia osztatlan közös tulajdonban lévő földhasználatához
Egyebek: Máriapócs Város Önkormányzat hozzájárulása Prekup János osztatlan közös tulajdonban lévő földhasználatához
Egyebek: Máriapócs Város Önkormányzat hozzájárulása Prekup Péter osztatlan közös tulajdonban lévő földhasználatához
Egyebek: Tájékoztató a hétvégi és ünnepnapi ügyeleti ellátás beindításának lehetőségeiről
Az Optimális Biztosítási Portfólió Kft megbízási szerződése
A K51 számú hétvízkút meghibásodott szivattyújára beérkezett árajánlat
A mezei őrszolgálat további működtetéséről
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve
Máriapócsi Napköziotthonos Óvodába kamera beszerelésének árajánlatáról
Napközi Otthonos Óvoda tetőszerkezetének javításával kapcsolatban
Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartása
Egyebek: A közmeghallgatás előkészítése, időpontjának és napirendjének meghatározása
A szilárdhulladék-gazdálkodási program II. ütemének megvalósításáról
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásnak módosításáról
Dr. Hajdu Szabolcs fogorvos költségkimutatása
Az önkormányzat és a Fogorvosi Szolgálat (Carpe Diem Dent Kft. ) orvosi feladatainak ellátásáról szóló szerződés jóváhagyásáról
A Máriapócsi háziorvosi Szolgálat orvosi feladatainak ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról.
A Máriapócsi Gyermekekért Alapítvány kérelme a tulajdonában lévő pusztafalui ház támogatásáról
A felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók pénzbeli támogatásáról
Az EU élelmiszersegély program keretében kiosztott élelmiszeradományról
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi belső ellenőrzési terve
Máriapócs Város Önkormányzat és Közös Hivatalában a készpénzkezelésre vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről
Máriapócs Város Önkormányzata és Közös Hivatalában a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről
Tájékoztató a 2013. évi háromnegyed éves költségvetési gazdálkodásról
Az Optimális Biztosítási Portfolió Kft részéről megküldött megbízási szerződés véleményezése
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Kölcsönös együttműködési megállapodás és testvérvárosi kapcsolatok kialakításáról
Tóth István Máriapócs Város körzeti megbízottja, rendőrzászlós részére elismerő oklevél adományozásáról
Az IVS beruházás építési területén indokolttá vált fák kivágásáról
A Máriapócs Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megkeresése az intézményi tanácsába önkormányzati tag delegálására
A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Máriapócs településen található közkifolyók ideiglenes szüneteltetésére irányuló javaslat
A Máriapócsi Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának javaslata a tulajdonában lévő pusztafalui ház jövőbeni hasznosítására vonatkozóan
A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről
Gyermekétkeztetés helyszínének kialakítása
Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatáról
Az Optimális Biztosítási Portfolió Kft részéről megküldött megbízási szerződés véleményezése
Felsőoktatásban résztvevők támogatásáról
Baracsi Temetkezési Kft beszámolója a 2013. évben végzett munkáról, és a 2014-ben tervezett feladatokról
Gergely Zsolt tankerületi igazgató tájékoztatója a Máriapócs Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola aktuális ügyeiről
Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014-es munkaterve
Nyírgyulaj Községi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Piskóti Miklós építési vállalkozó (4400. Nyíregyháza, Kosbor út 9. sz.) árajánlata a fogorvosi és a védőnői rendelő előtti terület térkövezésére, homlokzatszínezésre, stablon eresz festésre
Tájékoztató Máriapócs Város Önkormányzata és Közös Hivatalában előirányzat-felhasználás jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelő irányításáról, ellenőrzéséről
Tájékoztató Máriapócs Város Önkormányzata és Közös Hivatalában a tervezési folyamatok jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelő végrehajtásának ellenőrzéséről
„Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú pályázat BM EU önerő alap támogatás igénylése
A megyei önkormányzati tartalék és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 2013. évi igénylése
Tájékoztató a Máriapócs Város Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról
Tájékoztató a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
Az Optimális Biztosítási Tanácsadó cég tájékoztatója kedvezőbb biztosítási lehetőségekről
A város címerének marketing tevékenységre történő használatáról
A 20 éves várossá válás alkalmából városi kitüntetések adományozásáról
Kutyakenel helyének meghatározása
Mária Út népszerűsítése, szabadtéri színpad és pihenőhely kialakítása Máriapócson projekt megvalósításáról
Észak-Kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Napközi Otthonos Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése
Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének és Pedagógiai Programjának módosítása
Művelődési Ház és Városi Könyvtár szakmai és pénzügyi beszámolója a 2013. évi tevékenységéről
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása
A KRISTÁLYVÍZ Nonprofit Kft mátészalkai 3616/1. hrsz-ú ingatlan elbirtoklásáról
TRV Zrt részvényének megvételéről
Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat beszámolója a Boldog II. János Pál Pápa Idősek Otthona üzemeltetéséről
A Máriapócsi Gyermekekért Alapítvány tájékoztatója a tulajdonában lévő pusztafalui házzal kapcsolatosan 92/2013.(VII.10.)
A Máriapócsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 91/2013.(VII.10.)
Máriapócs településen a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságra javasolt személy kijelöléséről 90/2013.(VII.10.)
Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 89/2013.(VII.10.)
Javaslat az Alapszolgáltatási Központ áthelyezésére 88/2013.(VII.10.)
Máriapócs Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 87/2013.(VII.10.)
Máriapócsi Rendőrőrs beszámolója a 2012. évi tevékenységről 86/2013.(VII.10.)
MTZ 820-as típusú traktor beszerzéséről 85/2013.(VI.20.)
Szent Lukács Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés felülvizsgálatáról 84/2013.(VI.20.)
A Pusztafalui ház jövőjéről 83/2013.(VI.20.)
Napközi Otthonos Óvoda tetőszerkezetének javítására beérkezett árajánlatokról 82/2013.(VI.20.)
Napközi Otthonos Óvoda felső szintjének átalakításáról 81/2013.(VI.20.)
Napközi Otthonos Óvoda felső szintjén lévő vendégszoba angol tanárnő részére történő biztosításáról 80/2013.(VI.20.)
A Pócsi TV Pócspetri területén történő közvetítéséről 79/2013.(VI.20.)
Az Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért Társulási Megállapodás módosításáról 78/2013.(VI.20.)
Fogászati rendelő kialakításával és a védőnő elhelyezésével kapcsolatos feladatok 77/2013.(VI.20.)
Máriapócs Város Önkormányzatot terhelő kötelezettségeinek finanszírozási forrásai 3 évre kitekintően 76/2013.(VI.20.)
Máriapócs Város Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda szakmai és pénzügyi beszámolója 75/2013.(VI.20.)
A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 74/2013.(VI.20.)
A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése 73/2013.(VI.20.)
Egyebek 71/2013.(V.29.)
a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 70/2013.(V.29.)
OTP bankautomata áthelyezése 69/2013.(V.29.)
Máriapócs Város Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 68/2013.(V.29.)
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 67/2013.(V.29.)
Egyebek 56/2013.(V.06.)
Az EU Élelmiszersegély Programról 55/2013.(V.06.)
Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartása 53/2013.(V.06.)
Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 52/2013.(V.06.)
Pető László Vidékháló Telekommunikációs Kft kérelme 51/2013.(V.06.)
Máriapócs Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 50/2013.(V.06.)
Egyebek 46/2013.(IV.29.)