Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

 

-2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben továbbra is Máriapócs Város Önkormányzati Adóhatósága az illetékes. 

 

-Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell majd a változásokról adatbejelentést tenni az állami adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.

 

-Az önkormányzati adóhatóság is adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi...

Kedves Betegeim!

Máriapócson is zajlik a  koronavírus elleni oltás.

Ahogy már a hírekben hallhattuk, országosan megkezdődött a Covid -19 elleni védőoltások beadása. Nagyon fontos, hogy aki oltást szeretne, az regisztráljon a www.vakcinainfo.gov.hu weboldalon.

Még egyszer hangsúlyoznom kell, hogy CSAK a REGISZTRÁLT és az ÁLTALUNK MEGKAPOTT LISTÁN SZEREPLŐ pácienseknek van lehetősége az oltás felvételére.

Az olthatók körét központilag határozzák meg:  életkor, krónikus betegség alapján. A  háziorvos a heti központi utasításoknak megfelelően egy megadott névsor, s a rendelkezésre álló oltóanyag típus alapján keresi meg a pácienseket, a regisztráció során megadott telefonszámon vagy email-ben.

Sokan hívják a rendelőt telefonon, hogy mikor kapják meg az oltást, illetve hogy javaslom-e a regisztrációjukat, vagy sikeres lett-e a regisztráció.

Ebben a...

Máriapócs Város Önkormányzata 

ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00432 azonosítószámú konstrukció...

Tájékoztató

A mikro-, kis-és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évi adóelőleg csökkentés lehetőségéről /KATA adózókon kívül nyilatkozat alapján vehető igénybe/

Megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet.

A mikro-, kis-és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes -a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó-adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek. A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adó felezés...

Tisztelt máriapócsi Lakosok!

Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy Máriapócs Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a 109/2020. (XI. 26.) PM számú határozatában arról döntött, hogy kezdeményezi a településrendezési eszközeinek módosítását.
A településrendezési eszközök módosítása az alábbi területeket érinti:

1.        Ady Endre utca – Ófehértói utca – Kossuth utca – Selyem utca által közre zárt telektömb,

2.        Kisléta felé vezető út (4911 sz. út) mentén, a 0104/9-0104/13 és a 0101/3 hrsz-ú...

                                                            Ügyirat száma:200/2021.

 

Máriapócs Város Önkormányzat fenntartásában lévő búcsúvásárok és piacok üzemeltetésére, valamint a vásárokhoz és piacokhoz kapcsolódó parkíroztatás üzemeltetési feladatainak ellátására pályázati felhívás

 

 

  1. Ajánlatkérés célja:

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat keretében bérbe adás útján pályázatot hirdet az önkormányzat fenntartásában lévő búcsúvásárok és piacok üzemeltetésére, valamint a vásárokhoz és piacokhoz kapcsolódó parkíroztatás üzemeltetési feladatainak ellátására.

...

                                                            Ügyirat száma:199/2021.

 

Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonában lévő Horgásztó üzemeltetési feladatainak ellátására pályázati felhívás

 

  1. Ajánlatkérés célja:

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat keretében bérbe adás útján pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő Horgásztó üzemeltetésére.

Olyan vállalkozóval történő megállapodás kötése, aki vállalja a Horgásztó teljes körű üzemeltetését és közvetlen környezetében szükséges és célszerű fejlesztések végrehajtását.

  1. Ajánlatkérés...

Tisztelt Máriapócsi lakosok!

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint, a kommunális hulladék szállítása 2021. évtől hétfői napokon lesz!

A papír- és műanyag hulladék elszállítására minden hónap első hétfőjén kerül sor!

Tisztelettel: Máriapócs Város Önkormányzata

Kép